kurzy pro Předškolní děti

Super Safari 1

Prožitkovou formou učíme děti přirozeně vnímat cizí jazyk. Průvodci dětem jsou čtyři safari zvířátka – lev Leo, papoušek Polly, žirafa Gina a opičák Mike, která pomáhají dětem uchopit slovní zásobu a gramatická spojení pomocí říkadel, příběhů, písniček, různých her a zábavných aktivit. Součástí kurzu je práce s výukové materiály, opakovaný poslech a tvoření.

Kurz je vhodný pro děti 3-4 roky. Spoluúčast rodičů v našich lekcích je potřebná, prarodiče jsou též vítáni jako doprovod.

Skupinku momentálně tvoříme, proto se neváhejte přihlásit na listopadové ukázkové lekce.

  • Lektor: Mgr. Jaroslava Paruchová
  • Délka: 45 minut
  • Cena: 170 Kč
  • Cena výukového setu: 600 Kč

Aktuální nabídka

Pondělí / 9:30 – 10:15

Termíny ukázkových lekcí:

Pondělí 4. 11. 9:30 
Pondělí  18.11. 9:30

Super Safari 2

V malé skupince prožitkovou formou učíme děti přirozeně vnímat cizí jazyk. Průvodci dětem jsou čtyři safari zvířátka – lev Leo, papoušek Polly, žirafa Gina a opičák Mike, která pomáhají dětem uchopit slovní zásobu a
gramatická spojení pomocí říkadel, příběhů, písniček, různých her a zábavných aktivit. Součástí výuky je práce s výukové materiály, opakovaný poslech a tvoření.

Tento kurz je návazným kurzem po Super Safari 1, ale je vhodný i pro úplné začátečníky. Po celou dobu lekce mluvíme pouze anglicky. Názorné pomůcky pomáhají dětem uchopit koncept výuky. Výuka probíhá v odpoledních hodinách bez účasti rodičů. V těchto lekcích se děti pomalu rozmlouvají a jsou schopné reprodukovat slovíčka a zpívat písničky již samy. Milují tvoření, a proto s nimi tvoříme téměř každou lekci.

  • Lektor: Mgr. Jaroslava Paruchová
  • Délka: 45 minut
  • Cena: 190 Kč
  • Cena výukového setu: 600 Kč

Aktuální lekce

Středa / 13:00 – 13:45 hod

Kurz začíná 11.září 2019 a končí 10.června 2020.17. června a 24. června 2020 jsou termíny náhradních lekcí
(1. pololetí celkem 18 lekcí, neučíme 30.10. 25.12., 1.1.)
(2. pololetí celkem 18 lekcí, neučíme 19.2.)

  • Volná místa: 2

Přihlášení na kurz

Kurzovné se platí hotově nebo převodem na účet pod VS = číslo faktury jednorázově nebo ve dvou splátkách, za 1. a za 2. pololetí nebo dle individuálního splátkového kalendáře. Náhrada za zameškané lekce je po předchozí domluvě s lektorem možná v jiném kurzu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (déle než měsíc) je možné vrátit poměrnou část kurzovného.

Ukázková lekce ZDARMA