Naše kurzy

Pro Děti

Dětem nabízíme zábavné kurzy angličtiny zaměřené na mluvený projev a tvoření, později čtení a psaní. Nabízíme též přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám YLE Starters, YLE Movers a YLE Flyers, případně KEY for Schools s možností vyzkoušet si testy na nečisto. Nově zavádíme poslechy příběhů Storyfun s kreativní konverzací.

Pro dospělé

Nabízíme kurzy angličtiny pro dospělé – začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé, úrovně A1-B2. Kurzy jsou zaměřené na konverzaci a praktická cvičení, která pomáhají studentům zapamatovat si slovíčka a gramatické vazby. V našich lekcích je též kladen důraz na časté opakování.

Individuální kurzy

Individuální lekce angličtiny pro dospělé – dle dohody se zaměřením na typ angličtiny, který student nejvíce potřebuje využívat v denním životě. Též vhodný pro úplné začátečníky. Cena: 400 Kč/lekci.

Individuální lekce angličtiny pro děti – dle dohody, nabízíme pouze doplňkově dětem v našich kurzech v případě, kdy je nutné doplnit si některé znalosti pro příslušnou úroveň, Též nabízíme pomoc se školní angličtinou v případě potřeby.  Cena: 300 Kč/lekci.

Individuální ONLINE KURZY angličtiny pro školní děti a dospělé – dle dohody a časových možností lektorů