Cambridge zkoušky

Proč zkoušky Cambridge English?
zkoušky z anglického jazyka

Dobrá znalost anglického jazyka oficiálně doložená celosvětově uznávaným certifikátem poskytuje studentům kvalitní start vedoucí ke
studijním a pracovním úspěchům.

Mezi další výhody například patří:

  • zvýšení pravděpodobnosti přijetí ke studiu na universitě v tuzemsku nebo v zahraničí
  • zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání
  • snadné cestování po celém světě
  • zvýšení sebevědomí a získání nové motivace ke studiu anglického jazyka
 

Výzkumy dokazují, že děti se rády připravují k těmto zkouškám a též je rády skládají. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují.

Jaké typy zkoušek nabízíme?

Jsme partnerskou školou P.A.R.K. Cambridge Exam Centre https://www.skolapark.czNabízíme následující Cambridge zkoušky našim studentům.

Děti ve věku 7-12 let

1. Cambridge English: Starters

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1. Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku a učí se praktickým jazykovým dovednostem. Tato
první jazyková zkouška je pro ně též nová a zajímavá zkušenost. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (20 min), poslech (20 min) a mluvení (3-5 min se zkoušejícím)

2. Cambridge English: Movers

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A1. Na této úrovni dítě rozumí základním pokynům a oznámením, umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě. Začíná s výukou minulého času. Dítě je již schopné jednoduchými větami popsat krátký obrázkový příběh. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (30 min), poslech (25 min) a mluvení (5-7 min se zkoušejícím) 

3. Cambridge English: Flyers

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2. Na této úrovni dítě ještě více rozumí základním frázím a výrazům a umí je používat. Umí se představit a mluvit o sobě. Má schopnost krátce konverzovat na témata ze života, např. rodina, škola, kamarádi a záliby. Umí psát krátké poznámky. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (40 min), poslech (25 min) a mluvení (7-9 min se zkoušejícím) 

Děti ve věku 13-18 let

1.Cambridge English: Key for Schools (KET)

Zkouška KET je na úrovni A2. Na rozdíl od zkoušky Flyers se zde pracuje pouze s psanými texty bez obrázků. Kandidát by měl být schopný celkově porozumět psané i mluvené angličtině a napsat krátký souvislý text. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (1 hodina 10 min), poslech (30 min) a mluvení (10 min, ve dvojici kandidátů) 

2.Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)

Zkouška PET je na úrovni B1. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích, rozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury a články v novinách či časopisech. Měl by umět napsat neformální dopis nebo vyprávění v rozsahu 100 slov. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (1 hodina 30 min), poslech (30 min) a mluvení (10-12 min, ve dvojici kandidátů) 

3.Cambridge English: First for Schools (FCE)

Zkouška FCE je na úrovni B2. Tato zkouška ověřuje schopnost pracovat s obsahy různých textů a doplňovat chybějící informace nebo sestavovat části textů. Kandidát by měl být schopný napsat esej v rozsahu 140-190 slov na zadané téma. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. V mluveném projevu se pak testuje schopnost plynule konverzovat, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Zkouška se skládá z čtyř částí: čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 min), psaní ( 1 hodina 20 min), poslech (40 min) a mluvení (14 min, ve skupině kandidátů).

Jak předáváme certifikáty našim dětem?

Každé dítě, které u nás absolvuje zkoušku Cambridge English, získává certifikát. Certifikáty slavnostně předáváme dětem u nás ve studiu. V přítomnosti rodičů a známých vyzdvihneme kvality každého studenta a oceníme ho za jeho úsilí. Toto považujeme za velmi důležitý článek v celém procesu zkoušek a další motivace dětí ke studiu angličtiny. 

Jakých dosahujeme výsledků?

V současné době připravujeme vyhodnocení výsledků Cambridge zkoušek našich děti, které se konaly v červnu 2019. Výsledky poté zveřejníme na našich webových stránkách. Už nyní víme, že jsou velmi dobré až vynikající.